CGV

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – doel

De algemene verkoopsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op de betrekkingen tussen de HEPRO-verkoper en de entiteit (hierna "de klant" genoemd) die de bestelling geplaatst op de site (s) (s) Internet van Hepro. Elke bestelling veronderstelt de klant zonder reserve lidmaatschap op de algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 – prijzen

Facturering is opgericht volgens de prijzen op de website op het moment van de bestelling.

Artikel 3 – BTW

Voor klanten gevestigd in Frankrijk (met uitzondering van de Dom – Tom), BTW in het huidige tempo, wordt toegevoegd aan de prijs
Voor klanten gevestigd in het Dom – Tom: facturering gebeurt H.T.

Voor klanten in andere landen van de Europese Unie:
-Special: BTW tegen het tarief in kracht in Frankrijk, wordt toegevoegd aan de prijs
-bedrijven: facturering gebeurt H.T. voor zover communiceert het bedrijf zijn BTW-nummer.

Voor klanten gevestigd buiten de Europese Unie, de facturering gebeurt H.T.

Artikel 4 – levering

Vervoersvoorwaarden *:

-in Frankrijk en de België:

o kost vervoer €12 ht (€14,40). Levering is gratis vanaf €70 ht (€84) van opdracht en geboden dat de betaling gedaan worden voor de verzending. Betaling op factuur is alleen voorbehouden aan de professionals (met een BTW-nummer) en voorgelegd aan onze dienstenovereenkomst.

 

-voor de rest van de Europese Unie: ons raadplegen.

 

Vraag voor andere landen en de Dom – Tom, alvorens te bestellen.

 

* Deze Vervoersvoorwaarden gelden alleen de orders die zijn geplaatst op de website hepro.fr of aerosolservice.com.

 

Orderverwerking maal vermeld op de site www.hepro.fr zijn gemiddelde tijden. Levertijden worden gegeven voor informatie onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling. Niet-naleving kan in geen enkele manier gaan de verantwoordelijkheid van de verkoper en noch geven reden voor annulering, compensatie of weigering. Overschrijding van termijnen meer dan 30 werkdagen, kan de klant zijn bestelling onderwerp om eerder de hoogte van de verkoper te annuleren.
Wat zijn de methoden van levering, onze producten reizen op risico van de koper die stelt, in voorkomend geval, geen reserveringen bij de receptie.
Daarom, in het geval van schade of schade die plaatsvinden op de goederen na hun expeditie, aansprakelijkheid van de verkoper kon niet worden gepleegd.
De verkoper is vrijgesteld van zijn verplichting van levering voor alle gevallen van overmacht en toevallig.

 

Artikel 5 – Hoe te bestellen

 

U kunt online uw bestelling plaatsen op de site www.hepro.fr, gebruiken de betalingsmethoden die wordt beschreven in artikel6

U kunt ook, als u uw bestelling plaatsen op papier of wilt via een inkooporder naar het adres hieronder (Zie artikel12, onderaan deze pagina), door lid te worden van de volgorde van Hepro Frankrijk uw salaris.

Toegang voorbehouden uitsluitend voor professionals is afhankelijk van registratie van de gebruiker die moet Vul het online formulier om zijn clientcode (ID) en een wachtwoord te verkrijgen. Deze informatie is strikt persoonlijk. Verlies of vergeetachtigheid moet worden gemeld aan de verkoper onmiddellijk per e-mail naar com@hepro.fr.
Herinnering, minderjarigen hebben geen capaciteit te contracteren.

 

Artikel 6 – betaling

 

Behalve specifieke overeenkomst, worden bestellingen verzonden na betaling. Een voorraad kan worden verleend aan bedrijven, na voorafgaande toestemming.

De volgende wijzen van betaling zijn beschikbaar:

 • Betaling per cheque:
 • Na het afronden van uw bestelling online, stuur u uw cheque, gemaakt uit volgorde Hepro GmbH, naar het volgende adres:  

Hepro SARL – 17 Pole vanactiviteiten Crau Durance St Andiol 13670

 • Uw bestelling zal permanent worden geregistreerd voor het ontvangen van uw cheque

 

 • Betaling via Paypal of creditcard:

 • Hebt u de mogelijkheid om te betalen met uw PayPal-account of rechtstreeks per creditcard en zonder het openen rekening PayPal (volledig beveiligde verbinding van PayPal).
 • Sinds 1998, PayPal is een gemakkelijke manier en veilig online betalen.  Met PayPal kunt u online betalen zonder uw financiële informatie tijdens de transactie delen. Hebt u de mogelijkheid om uw aankopen door alleen E-mail en PayPal-wachtwoord invoeren. > Meer informatie over Paypal

 

 •  Betaling via overschrijving:
 • U kunt uw betaling door overboeking op onze bankrekening:

(Caisse d'Epargne) rekeningnummer: IBAN-11315-00001-08007425677 – 50

IBAN: FR76 1131 5000 0108 0074 2567 750 – BIC: CEPAFRPP131

 

Onder rembours, onder rembours:

 • Naar Frankrijk (inclusief overzeese gebiedsdelen): het totale bedrag moet worden betaald aan de vervoerder gelijk zal zijn aan het totale bedrag van de bestelling meer dan €12 van geld op de leveringskosten.
 •  Voor de België: het totale bedrag moet worden betaald aan de vervoerder gelijk zal zijn aan het totale bedrag van de bestelling plus €14 op de leveringskosten.
 • Voor andere landen is de cash optie onder rembours niet beschikbaar.

 

Artikel 7 – ontvangst van de goederen

Bij de receptie van de goederen, de klant moet controleren of, in aanwezigheid van de bestuurder, de staat en het aantal geleverde pakket.

In geval van twijfel is het nodig te weigeren het pakket of te aanvaarden van het perceel met vermelding van reserves aangepast op de vrachtbrief aan de vervoerder. De klant heeft een periode van 48 uur in kennis te stellen van het transportbedrijf per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Artikel 8 – klachten – retourneren

Alle vorderingen op de zichtbare gebreken of gebrek aan overeenstemming van het product geleverd aan het bestelde product zal worden ontvangen alleen per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst en binnen acht dagen na ontvangst van de goederen.
Klacht wordt ingediend binnen deze termijn impliceert aanvaarding van de volledige en definitieve product.
Een claim regelmatig gedaan en gerechtvaardigd is, zal de koopwaar worden uitgewisseld om de identiek zijn, met uitzondering van enige compensatie van welke aard dan ook.
Teruggave van goederen zal niet gebeuren zonder de toestemming van de verkoper, en in dit geval de producten moeten volledige en vergezeld van alle accessoires, records en andere documentatie, in hun originele staat en verpakking. De terugkeer is kosteloos, leveringskosten die inherent zijn aan deze teruggave, met uitzondering van zichtbare gebreken of niet-overeenstemming, ten laste van de afzender Client.

Artikel 9 – verantwoordelijkheid

De verkoper niet aansprakelijk voor enige schade of ongevallen die worden veroorzaakt door de producten die daarin zo goed vanaf eventuele afwijkingen als gevolg van hun onjuiste gebruik of niet in overeenstemming zijn met de voorzichtigheid of toepassingen, ofwel tijdens de afhandeling, opslag of vervoer producten.
Aan de andere kant, de verkoper heeft, voor alle stadia van de toegang tot de site, het proces van bestelling, levering of latere diensten, die een verplichting van middelen. Aansprakelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet, met inbegrip van een onderbreking van de service, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of elk feit gekwalificeerd overmacht, overeenkomstig de jurisprudentie.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van eigendom van de goederen geleverd aan de klant zal alleen tussenbeide komen pas na volledige betaling van de prijs.

Artikel 11 – etikettering

Onze producten zijn geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften voor de indeling, de verpakking en het kenmerken, zo goed zoals van kracht voor het vervoer.
De gegevens omtrent de veiligheid van de producten zijn beschikbaar voor de Client op verzoek van zijn kant

Artikel 12 – faculteit retractie van natuurlijke personen in

De klant heeft een periode van intrekking van 7 volle dagen vanaf de levering van zijn bestelling die hem wordt terugbetaald bij het terugbrengen van de geleverde goederen. Het herroepingsrecht worden niet uitgeoefend, tenzij de partijen anders overeen, voor verbruiksgoederen, gekomen bent wanneer zij hebben ontzegeld is door de consument. De koper moet het terugzenden van de goederen in hun originele verpakking en staat. Teruggave van goederen vereist een retournummer, door bellen op (+ 33) 03 20 34 40 20. De terugkeer van de goederen op de kosten en risico van de koper.

Artikel 13 – identificatie van de cliënt

De gegevens die worden verzameld door Hepro Frankrijk in elke bestelling van de klant zijn vereist voor het beheer van de orde. Onder de wet computer vrijheden van 6 januari 1978 hebt u een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking. U kunt dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar het volgende adres: Hepro 17 Pole Crau 13670 St Andiol Frankrijk Durance.

Artikel 14 – identificatie Hepro Capet 

Hepro POOL van ACTIVITEITEN CRAU DURANCE13670 ST ANDIOLFrance SARL17

Tel: 04 84 250 500Fax: 04 90 24 96 72

 

SARL met een kapitaal van 50 €000

Tarascon RCS B 401 629 936SIRET: 40162993600055N °, BTW: FR52401629936

Artikel 15 – toekenning van bevoegdheid

Alle verschillende met betrekking tot de vorming, de uitvoering en de beëindiging van de contractuele verbintenissen tussen de partijen mag niet leiden tot een regeling, zal worden onderworpen aan de jurisdictie van het tribunaal van Commerce van Tarascon, in wiens bevoegdheid ligt het hoofdkantoor van de verkoper, ongeacht de voorwaarden voor verkoop en betaling mode, zelfs in het geval van beroep in garantie of pluraliteit van verweerders de verkoper behoudt zich het recht te grijpen de territoriaal bevoegde rechtbank de bevoegdheid waarvan de zetel van de klant. De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door Frans recht